Domů » Historie

Historie fotoklubu

Havlíčkobrodský fotoklub byl založen šesti členy v září roku 1961, při Osvětovém domě v Havlíčkově Brodě, pod názvem Fotostředisko Havlíčkův Brod. ( dále jen FS)

Prvním předsedou klubu je zvolen Ing. Květoslav Korba, který FS vede nepřetržitě až do roku 1983. Členové se začali scházet pravidelně, vždy v úterý, jednou za čtrnáct dní, což vydrželo do současnosti. Na schůzkách se probírala fotografická technika, tvrdě a bez žádných ústupků se hodnotili vlastní přinesené fotografie, chodilo se na společné fotografické vycházky, návštěvy výstav a soutěží, vybírali se fotografie na společnou klubovou presentaci ať již na výstavách či do mapového okruhu. FS získává řadu klubových ocenění. Aktivní členové FS patří ke špičce fotoamatérů v celé republice a získávají více jak 200 ocenění. V roce 1971 již mělo FS šestnáct členů a na schůzkách se pravidelně scházelo pět až osm členů. Osvětový dům se mění na Kulturní dům Ostrov. V roce 1980 počet členů vzrostl na pětadvacet. Na schůzkách se schází 10 až 15 členů .Je založena fotoskupina Habr, ale po dvou letech zaniká.

V roce 1983 je předsedou zvolen Ing. Vladimír Kunc, který udrží FS aktivní i po roce 1989. Schůzky se pravidelně konají v jeho soukromých prostorách. Přichází několik nových členů, pořádají se výstavy, obesílají se dva mapové okruhy.

V roce 1999 je předsedou zvolen Pavel Pecha. FS ztrácí zřizovatele a stává se sdružením občanů, vydává stanovy sdružení a volí první statutární orgán, který jej zastupuje na veřejnosti.První valné hromady sdružení se zúčastní pouze 11 řádných členů FS. Po roce 2005 opět dochází k nárustu nových členů.

V roce 2008 je předsedou zvolen Zdeněk Secký. V této době již není nic vyjímečného, že se na schůzce sejde i třicet členů. FS jako celek pořádá úspěšnou výstavu Brod a Broďáci, řada členů pořádá autorské výstavy. V roce 2010 vystavuje FS v galerii Vinnum Missae, své fotografie představí veřejnosti 26 autorů.

V roce 2011 je předsedou zvolen Stanislav Novotný. Tento rok je pro FS významný zejména tím, že oslavuje 50 let trvání a současně je pořadatelem Mapového okruhu Vysočina.

Na vývoji Fotostřediska Havlíčkův Brod se podílelo mnoho lidí, kteří se zasloužili o to, že vydrželo do současné doby a stále se rozšiřuje. Níže uvádíme jejich seznam.

( čl. = řádný člen FS ).

Pč. Jméno Příjmení Od Do
1 Miroslav Bruckner 1961 1975
2 Jan Hájek 1961 1970
3 František Hladík 1961 1970
4 Karel Hlavác 1961 1992
5 Petr Vacek 1961 1975
6 Ing. Květoslav Korba 1961 2000
7 Albín Trávníček 1962 1982
8 Antonín Vančura 1962 1985
9 Pavel Trojan 1962 1977
10 Ing.Bohumil Míča 1962 1973
11 Marie Vašková 1962 1963
12 Oldřich Pešek 1965 1980
13 Jaromír Svoboda 1967 čl.
14 Antonín Kubát 1967 1970
15 Miroslav Brabenec 1967 1974
16 Ing Vlastimil Exner 1967 1969
17 Josef Brom 1967 1973
18 Pavel Kotan 1968 1975
19 Miloslav Musil 1969 1997
20 Jan Jelínek 1969 2000 ff
21 Pavel Musil 1969 1995
22 Petr Berger 1969 čl.
23 Lubomír Fila 1970 čl.
24 Bohumil Špaček 1970 čl.
25 Ing.Vladimír Kunc 1970 čl.
26 Miroslav Kodrle 1970 čl.
27 Václav Jelínek 1972 1985
28 Jaroslav Čermák 1972 1980
29 Václav Novák 1973 1979
30 Pavel Pecha 1975 čl.
31 Jan Krajdl 1975 2009
32 Jaroslav Michelfait 1977 1980
33 Jiří Škorpík 1977 1980
34 Vlastimil Nevole 1978 1998
35 Zdeněk Razima 1980 2010
36 Jan Špinar 1980 1987
37 RNDr.Josef Hering 1980 1988
38 Vladimír Hercig 1985 2000
39 Zdeněk Secký 1985 2011
40 Lukáš Dvořák 1985 1998
41 Zdeňka Smutná (Černíková) 1986 1995
42 Jaroslav Těsnohlídek 1986 1988
43 Ing.Vítěslav Čapek 1987 2010
44 Jaromír Šmída 1988 čl.
45 Luděk Ptáček 1988 1999
46 Zdeněk Blažek 1988 1997
47 Jaroslav Kříž 1991 1999
48 Alois Kunc 1992 1995
49 Michal Hochman 1993 1995
50 Ing.Karel Tomek 1993 1995
51 Libor Blažek 1994 1996
52 Petr Macháček 1995 1998
53 Věra Motlová 1995 1998
54 Simona Štirská 1996 1997
55 Alena Bauerová 1996 1997
56 Ing.Ivan Dolejš 1996 1998
57 Vladimír Stejskal 1996 2000
58 František Rasocha 2000 čl.
59 Lubomír Sekyra 2001 2004
60 Zdeněk Hofman 2001 2004
61 Květa Lutnerová (Pipková) 2003 čl.
62 Marek Madžo 2005 2009
63 Pavel Vampola 2005 2009
64 Aleš Bacík 2005 2011
65 Stanislav Novotný 2005 čl.
66 Richard Cai Zhiyi 2006 čl.
67 Karel Šťastný 2006 čl.
68 Josef Jeník 2006 2010
69 David Hertl 2007 čl.
70 Josef Nikl 2007 čl.
71 Hana Čechová 2007 čl.
72 Pavel Bárta 2007 čl.
73 Adam Fila 2008 čl.
74 Jan Čejka 2008 čl.
75 Martin Štěpánek 2008 čl.
76 Petr Tichý 2008 čl.
77 Romolo Cicutto 2009 čl.
78 Petr Cicálek 2009 čl.
79 Josef Fikar 2009 2011
80 Michal Němec 2009 2011
81 Josef Poppr 2009 čl.
82 Pavel Marek 2010 čl.
83 Jiří Rod 2010 čl.
84 Ladislav Halámek 2010 čl.
85 Jiří Hřebřina 2010 čl.
86 Josef Uhlíř 2010 čl.
87 Jan Volný 2010 čl.
88 Karel Blahna 2010 čl.
89 Hynek Boháč 2010 2011
90 Ing.Jaroslav Kadlec 2010 čl.
91 Jaroslav Šnajdr 2010 čl.
92 Sarah Rechtigová 2011 čl.
93 Václav Zápotočný 2012 čl.
94 Helena Havlištová 2012 čl.

Tento seznam vychází pouze ze záznamů FS. Přivítáme veškeré doplňující informace ať k jednotlivým členům, nebo k letům jejich působení ve fotoklubu či fotografie na jejich presentaci. Můžete nás kontaktovat zde.